Inger min fru, läser just nu en kurs på LTU inom ämnet ledarskap. Hon skulle skriva om motivation och utvecklande ledarskap. Jag fick frågan vad som är viktiga ingredienser när det gäller bra och utvecklande ledarskap. Det är alltid bra med enkla och tydliga frågor, vilket gör att svaret bör vara lika enkelt och tydligt. Påminner en del om när döttrarna frågar vissa frågor som; varför finns månen? Varför är himlen mest blå?

Jag summerade det utvecklande ledarskapet hela med tre ledord. Blev NÄT.

Närvarande: Ledaren behöver inte vara fysiskt närvarande, men ska gå att nås på arbetstid och finnas tillgänglig för att stötta sina medarbetare i med- och motgång. Visar tydligt intresse för medarbetarnas arbetsuppgifter och deras prestationer.

Ärlig: Finns inget värre än en oärlig ledare. Ger ofta återkoppling.

Tydlig: Pratar så medarbetarna förstår. Sammanfattar alltid det viktigaste i budskapet. Ställer frågor så att hen vet att medarbetarna förstått det viktigaste.

Finns naturligt fler viktiga egenskaper som en ledare bör sträva efter, men håller hen sig till dessa tre ledord så har hen kommit en bit på vägen.