Talent management är ett begrepp som förekommer rätt ofta när vi HR-människor är i farten. Begreppet innefattar att varje individs talang har stor betydelse för organisationens/företagets samlade framgång. Tittar vi tillbaka i tiden var det väldigt vanligt att alla skulle behandlas lika och även ibland utvecklas exakt lika baserat på antal anställningsår. I dag är vi människor allt mer individuella och vill även behandlas så av våra ledare. Vi vill synas och höras! Vi vill göra det vi är duktiga på och inte tvingas göra det vi inte är speciellt bra på.

Vissa av våra egenskaper kan betraktas som talanger. Vissa av oss är strukturerade, vissa är kreativa, vissa är noggranna och vissa är naturligt trevliga. Detta är exempel på talanger som många gånger är egenskaper och inte alltid något vi lärt oss via formella utbildningar. Inom exempelvis tennisen så kan en person med flitig träning bli en skaplig tennisspelare, men ska min bli lika framgångsrik som gamle Björn Borg så krävs talangen extremt bollsinne. Ska man bli en framgångsrik revisor så krävs talangen noggrannhet. Likaså är det med specialister och ledare. Jag är ganska säker på att du som läser detta kan minnas någon duktig specialist som blev befordrad till ledare. Det som kanske hände var att företaget tappade en duktig specialist och fick en medioker ledare?

För företagen gäller det att ha rutiner och system som stödjer detta med att låta talangerna växa och trivas. Medarbetarsamtal, ofta förekommande vardagssamtal anställd-chef, tydliga värderingar,  uppförandekoder, karriärsplaner och strategisk rekrytering, men även strategisk avveckling är några av instrumenten.