HR-frågor är viktiga för företag och dess medarbetare. Med detta som grundpelare antar HR Nord sina uppdrag.

 Vi erbjuder

 • Erfaren HR-/personalchef

  Erfaren HR-/personalchef under kortare eller längre tid eller för vissa riktade uppdrag.
  • Vid frånvaro (ex föräldraledighet, sjukdom) för ordinarie personalchef
  • Täcka behovet av personalansvarig mellan avgång och nyrekrytering
  • För det mindre-/medelstora företaget som endast behöver hjälp kortare perioder, deltid eller någon timme per månad.
  • Avlasta arbetsledningen vid ex arbetstoppar när det gäller personalfrågor
 • Riktade HR-tjänster

  Har du ett mindre eller medelstort företag och är intresserad av riktade HR-tjänster?
  • Lönefrågor. Lönerevisioner, införande eller utveckling av resultatlönesystem
  • Stöd och rådgivning i arbetsrättsliga frågor.
  • Rekrytering.
  • Konflikthantering.
  • Organisationsförändringar.
  • Fackliga kontakter som behöver förbättras.
 • Handledning

  Behöver din HR-funktion stärkas genom handledning eller mentorskap?
  • Bollplank till ett företags personalfunktion
  • Mentorskap på längre sikt
  • Konkret handledning
 • Kompetensutveckling

  Behöver ditt företag eller organisation någon form av kompetensutvecklande insats?
  • Inspirationsföreläsningar om ledarskap, företagskultur, skapa engagemang m m
  • Grundläggande ledarskapsutbildning 2 dagar (ledarskap grund, beteenden och resultat, motivation, konflikthantering och kommunikation)
  • Införande och utveckling av medarbetarsamtal
  • Action learning. En kostnadseffektiv och givande utbildningsinsats som sker vid ett antal tillfällen för ex arbetsledare/första linjens chefer.
  • Svåra samtal
  • OPQ-tester vid rekrytering och utveckling av medarbetare på individnivivå