Behöver ditt företag eller organisation någon form av kompetensutvecklande insats?

  • Inspirationsföreläsningar om ledarskap, företagskultur, skapa engagemang m m
  • Grundläggande ledarskapsutbildning 2 dagar (ledarskap grund, beteenden och resultat, motivation, konflikthantering och kommunikation)
  • Införande och utveckling av medarbetarsamtal
  • Action learning. En kostnadseffektiv och givande utbildningsinsats som sker vid ett antal tillfällen för ex arbetsledare/första linjens chefer
  • Svåra samtal
  • OPQ-tester vid rekrytering och utveckling av medarbetare på individnivå. Även behörig att utföra 360 graders tester.