Har du ett mindre eller medelstort företag och är intresserad av riktade HR-tjänster?

  • Lönefrågor. Lönerevisioner, införande eller utveckling av resultatlönesystem
  • Stöd och rådgivning i arbetsrättsliga frågor.
  • Rekrytering.
  • Konflikthantering.
  • Organisationsförändringar.
  • Fackliga kontakter som behöver förbättras.