Erfaren HR-/personalchef under kortare eller längre tid eller för vissa riktade uppdrag.

  • Vid frånvaro (ex föräldraledighet, sjukdom) för ordinarie personalchef
  • Täcka behovet av personalansvarig mellan avgång och nyrekrytering
  • För det mindre-/medelstora företaget som endast behöver hjälp kortare perioder, deltid eller någon timme per månad.
  • Avlasta arbetsledningen vid ex arbetstoppar när det gäller personalfrågor