Fick ett mindre jobb för ett tag sedan, en kund vill ha förslag på treskiftschema med och utan jour. Optimal resursplanering? Min första fundering var optimalt för vem? Optimalt för min kunds kund? Optimalt för min kund? Optimalt för medarbetarna? Rätt snabbt insåg jag att ingen av dessa intressenter kunde uteslutas eftersom projektet där schemat skulle verka var under några år och inte någon kortare tid.

Tog fram förslag på åtta timmars- och nio timmarsdagar för sex stycken medarbetare från resp yrkeskategori. Fördelen med nio timmars är att överlappningen blir något mindre och att medarbetarna kan vara lite långlediga emellanåt. Sen fick jag ta hänsyn till dygns- och veckovilor, men det löste sig bra. Nästa steg var att studera vad kollektivavtal sa. I detta fall Seko Väg- och Banavtal. Vid intermittent treskift så är veckotiden 36 timmar, men vid kontinuerligt treskift är veckoarbetstiden 35 timmar. Frågan kvarstår om jour räknas in i kontinuerlig drift? Jour finns inte med i detta avtal, men Seko har med jour i andra avtal för närliggande branscher så det blir en förhandlingsfråga för min kund.

I vilket fall tycker jag att uppgifter som denna är stimulerande eftersom det inte finns något facit. Vid redovisningen av mina förslag verkade kunden nöjd så jag hoppas att jag kan få några liknande uppgifter framöver också. Kan tilläggas att kunden är verksam i en miljö som för mig var relativt obekant, vilket också stimulerar.