HR-frågor är viktiga frågor för företag och dess medarbetare. Med detta som grundpelare antar HR Nord sina uppdrag. Jag har en gedigen teoretisk universitetsutbildning och erfarenhet som HR-/personalchef från bygg- och livsmedelsbranschen i totalt 13 år. Före min examen har jag arbetat som medarbetare inom flera yrkesområden bland annat inom skog, verkstad, psykiatri och alkohol vård. Senaste fem åren innan bildandet av HR Nord har jag varit anställd som företagsrådgivare med fokus på lönefrågor, medarbetaransvar och arbetsrätt.