Ordning och reda.

Byggnads beskriver att de vill ha “ordning och reda”. Det facket då främst pekar på är huvudarbetsgivaransvaret, dvs att facket ska kunna köra in fingret i ögat på det byggföretag som anlitat en vad facket kallar oseriös underentreprenör. I Byggnads värld är alla entreprenörer som inte betalar topplöner oseriösa och man siktar då främst in sig på utländska underentreprenörer. För mig som jobbat med detta Byggavtal i snart 20 år innebär även ordning och reda att i detta kollektivavtal ska också ingå “ordning och reda”. För egen del tycker jag att ID06 och samarbete med ex Skatteverket är positivt. Det Skatteverket också kan granska är hur de anställda byggarbetarna hanterar vad som i Byggavtalet kallas dagliga resor. I praktiken är det så att byggarbetare har betalt för sina resor från sitt hem till sin arbetsplats. Det har väl hänt att de samåker och likt förbaskat skriver resor var och en. Ordning och reda. Nästa del i ordning och reda är att förändra det som beskrivs under “central anläggning” i avtalet. Det är denna skrivning som gör att byggarbetare och nämndemän är de som har betalt för att ta sig till och från sitt arbete.

Något som inte heller framkommer i media är alla tillägg som finns beskrivna och är uppfunna. Jag gjorde en lista för några år sedan och kom fram till att byggarbetare i olika former har cirka 25 tillägg att lägga till på sin lön. Vissa är inte Byggnads egna påhitt utan något som skapats av företagen själva, vilket är sorgligt, men visar på hur det fungerar i verkligheten med dessa ackordslöner. Återkommer längre ner om detta. Bl a har byggarbetare något som heter helglön och det innebär för flertalet att de har betalt även för 13 röda dagar/år när de INTE jobbar dessa dagar. Hur vanligt är det att ex timanställda lärare, poliser och sjuksköterskor har betalt för röda dagar som de inte jobbar? För mig innebär det att alla dessa tillägg ska bantas ner och vissa helt tas bort. Ordning och reda. Desto färre sidor i ett kollektivavtal desto lättare för var och en att förstå dess innebörd. I dag är avtalet tjockt som en kioskdeckare på cirka 190 sidor.

Jämställdhet.

Varför inte kvotera in att tre av tio platser på byggprogrammen är för kvinnor/tjejer? Kanske rent av fem av tio? Finns säkert kvinnliga lärare och poliser som är intresserade förutom de yngre som väljer gymnasieinriktning efter grundskolan. När det gäller nyanlända så varför inte komma överens om en minilön på cirka 120:-/timme som gör att arbetsgivarna fritt kan anställa nyanlända under en ex tvåårsperiod. 120:- per timme motsvarar en månadslön på cirka 20900, vilket är i paritet med vad en nyexad polis får.

Ackordslöner och lönenivåer.

Redan 2009 betalade ett företag i Norrbotten 229:-/timme för sina anställda vid ett större projekt. 229:-/tim motsvarar 39 846:-/månad och förutom kostnadsersättningar som resor och traktamenten. Vill betona att detta egentligen inte var fackets egen förtjänst, utan en av byggcheferna tänkte lite fel också. I vilket fall så anser Byggnads att löner under 200:-/tim är “svältlöner”. 200:-/tim motsvarar 34 800:-. Byggnads beskriver att företagen haft ett miljardregn över sig. Min åsikt är att då vore det väl ett ypperligt tillfälle att övergå från ackord till resultatlöner så de anställda får ta del av detta miljardregn. Ackordslöner är ofta fejklöner och inte baserade på skarpa parametrar, utan en lönenivå som man informellt är överens om sedan gör man någon sorts formellt protokoll av det hela. Företagen vet också att betalar de förhållandevis höga löner så är den fackliga verksamheten lägre. Är det något företag som gjort en snävare uppgörelse så får de räkna med att de fackliga besöken och förhandlingsframställningarna blir fler. Det är den bistra sanningen.

Säkerhet på arbetsplatserna.

Jag tycker inte att man ska bortse från att byggnadsarbete i sig inte är något säkert jobb jämfört med många andra yrken. Byggarbetare jobbar ofta på ställningar och liknande och då finns alltid risken för allvarliga olyckor. Det klassiska ackordet bygger på hur snabbt ett arbetslag utför ett visst moment. Jobbar individerna i arbetslaget på hög höjd och ska försöka jobba så fort som möjligt så ökar givetvis olyckorna. Genvägarna blir många.

Min tid från NCC där vi hade en form av månadslön med resultatlön baserad på hur arbetsgruppens ekonomi såg ut, skedde bra nog inga allvarliga olyckor eller dödsfall. Däremot var det två medarbetare som gick till ett konkurrerande företag med ackord i slutet av 90-talet. Den ena avled efter ett fall från en ställning och den andre blev allvarligt skadad. Kanske slump, kanske inte. I vilket fall är min erfarenhet där man har/haft resultatbaserade löner väldigt positivt. Sen ska dessa lönemodeller inte var något ensidigt godtyckande, utan det ska finnas en dialog mellan chefer och medarbetare. Prognoser och utfall ska redovisas så att alla inblandade ser och förstår vart resultat kommer ifrån. Tjänar företaget pengar så ska naturligtvis medarbetarna också få del av denna vinst. Tillsammans ska man finna smarta lösningar – inte bara genvägar. I dag kan ett byggprojekt gå utan vinst, medan byggarbetarna jobbat in tid och får höga löneutfall. Det är detta som i grunden gör debattklimatet infekterat och att Byggnads gång på gång går i strejk och med näbbar och klor kämpar för ackordsystemets bevarande. Detta år har man valt att försöka dölja huvudbudskapet i vad jag vill kalla dimridåer. Ackord är ett lönesystem som samhället i övrigt gått ifrån och som har sin grund i Taylors grundtanke att skilja hand och hjärna. Whitecolor- och bluecolorworkers.

Detta är mina personliga åsikter och inte hämtat från något annat dokument.