I denna filmsnutt utgiven av Paragon Leadership International beskrivs en del intressanta synpunkter som även jag kan hålla med om. Bland annat fatumet att vi tidigare hade två “liv”. Ett på arbetet och ett på fritiden. Genom gårdagens mobiltelefoner och dagens smartphones har det blivit möjligt att vi kan ha dialoger med  anhöriga och vänner på arbetstid och att kunder och andra kan nå oss efter vi slutat för dagen. Gränserna blir allt mer otydliga mellan de tidigare två beskrivna “liven”. Företag måste acceptera denna dialog, likväl som att den anställde måste göra det.

Sedan konstateras också att dagens medarbetare inte är lika lojala mot ett företag som tidigare. I dag är man mer beredd på att fullfölja ett visst projekt än ett flerårigt arbetsförhållande.

Sen beskrivs de sociala medierna betydelse. För dagens företag är det allt viktigare att hänga med i svängarna när det gäller dessa medier. Nu är filmsnutten från USA, men det ligger en hel del sanning i filmklippet som även är giltigt för oss i Sverige. Att man  har avgångsintervjuer med anställda som slutar, är i dag lika viktigt som att man har anställningsintervjuer. Är en medarbetare inte nöjd med hur han/hon behandlats så kan negativa åsikter framföras via de sociala medierna, vilket i sin tur bidrar till en negativ PR. Är däremot medarbetaren nöjd med företagets agerande så bidrar det till en positiv bild av arbetsplatsen/företaget.