I slutet av förra året erhöll jag en del lite annorlunda uppdrag jämfört med rutinjobben. Bl a ett utländskt bolag som ville ha ett kollektivavtal med sin svenska filial. Det var engelska som gällde och det gick faktiskt riktigt snabbt att komma in i den språkliga matchen. Det andra uppdraget var en företagsövergång inkråm där överlåtaren hade ett kollektivavtal, men inte förvärvaren. Det som  gäller om inte förvärvaren tecknar ett kollektivavtal är att överlåtarens kollektivavtal gäller tills avtalsperioden är över för de anställda som berörs av övergången. Nu kan förvärvaren säga upp detta inom 60 dagar om hen önskar detta. För mig som norrbottning var det lite ovanligt att ett medelstort företag saknar häng-/kollektivavtal, fast säkert vanligare i Stockholmsregionen.

Hoppas att även 2020 bjuder på lite utmaningar!