Har den senaste tiden även tagit fram en utbildning riktad till den som ska hålla medarbetar-/utvecklingssamtal. Utbildningen är på en dag och bedrivs antingen som traditionell utbildning eller med Action Learning koncept. Den sistnämnda pedagogiken passar bäst för de som behöver förnya och uppdatera sin kunskap. Även exempelmaterial som välkomstbrev, frågemall, utvecklingsplan ingår i utbildningen. Är det så att medarbetarna har individuell lönesättning eller/och ledaravtalet som grund så anpassas utbildningen även utbildningen till detta. I utbildningen ingår även hur man motiverar negativa personer. Hur man framför feedback till en medarbetare på ett bra sätt, men även hur man tar emot eventuell kritik från medarbetaren.

För att medarbetarsamtal ska bli bra krävs förberedelser från båda parter, att man har struktur på samtalen och sist men kanske viktigas,t att man följer upp det som framkommer.