När jag besöker vissa företag så märker jag att de inte har egna mb-grupper, vilket jag tycker är tråkigt. En MB-grupp är några medarbetare som arbetsgivaren/företaget kan förhandla och komma överens med i olika frågor istället för att förhandla direkt med fackföreningen. De som har lättast att hitta bra lösningar i ett enskilt företag är oftast företagets företräderare och dess anställda. Deltagarna i MB-gruppen utser inte chefen, utan medarbetarna själva och i slutändan den lokala fackföreningen. Som företagare kan man föreslå personer, men inte utse personer som ska delta i denna grupp.

En MB-grupp bör inte kallas samman bara när problem uppstår, utan även vara delaktiga och agera i frågor rörande framtiden. Detta är viktigt för att känna solidaritet med företaget och på så sätt känna att de är med i matchen. MB-gruppens uppgift är sedan att föra information vidare, tillsammans med företagets företrädare, till företagets övriga anställda.

Min personliga erfarenhet av att jobba med MB-grupper är bara positiv och därför tycker jag att det är lite besynnerligt att inte fler av de mindre och medelstora företagen har personer utsedda för detta uppdrag. Även som konsult är det bra att bolla vissa förslag med de anställda och där har även MB-gruppen en funktion.