Att ändra en människas beteenden är inte alltid så lätt, men fokuserar man på vad en människa GÖR och inte hur den ÄR så ökar möjligheten. Att ändra på våra sedan barnsben inpräntade attityder och fördomar är i stort sett omöjligt, men däremot kan vi ändra våra värderingar till olika frågor och saker om vi motiveras av att göra det. Resultatet påverkas exempelvis av hur vi utför (GÖR) ett visst moment. Det är den anställes resultat som påverkar den totala prestationen. Bästa sättet att nå ett önskat beteende är att som chef och ledare förstärka det som individen gör bra. Att istället ägna sig åt att tala om för någon vad han eller hon INTE ska göra, har oftats ingen större effekt. Vi människor blockeras av ordet INTE. Vi som har barn vet att det är mycket bättre att beskriva för ett barn vad det ska göra än att kommunicera ut vad barnet INTE ska göra. Fast ibland är det lättare sagt än gjort.

Vi människor påverkas även mer av konsekvenser än av kommunikation. Tänk dig bara vad en 70-skylt i kombination med en fartkamera innebär för dig när du kommer rattandes i din bil. Tänker du på den kommunicerade trafikvarningen eller konsekvensen av att bli fotograferad?

Har i dagarna satt ihop en arbetsledar-utbildning med OBM (Organizational Behavior Management) som grund. Inledningsvis blir det en presentation och ett en kortare teorigenomgång i ämnet ledarskap utifrån tidigare forskning. Utbildningen bedrivs enligt Action Learning konceptet. Action Learning innebär i korthet att deltagarna (oftast är det första linjens ledare)beskriver vardagliga svårigheter som de stöter på i sitt ledarskap. De olika lösningsförslagen som kommer fram diskuteras och gruppen enas sedan om vad som kan vara “bästa sättet” att lösa en viss fråga. På detta sätt lär sig gruppen av varandra. Kompetensen finns oftast i gruppen, fast olika personer är bra på olika saker och situationer. Undertecknad fungerar som moderator och bollplank och gruppens ledare (chefen) finns även med som kulturbärare så det framkomna lösningsförslagen ligger i linje med hur företaget/organisationen vill att ledarskapet ska bedrivas. Avslutningsvis noteras de överenskomna lösningarna och gäller som ett arbetssätt/förhållningssätt som ska gälla tillsvidare.

En klar fördel med Action Learning är att vi minns bättre vad vi sagt och gjort än vad vi hört och sett. Säkert är det så även för dig. De utbildningar som du gått där du varit aktiv minns du bättre än de mer klassiska utbildningarna där du varit passiv. Kommer att genomföra en första utbildning enligt konceptet vid tre tillfällen under januari. Något som jag verkligen ser fram emot.