Många är vi som haft ledare/chefer som uppvisat både bra och mindre bra ledarskap. Ska jag personligen lyfta fram de jag tycker varit bra ledare, har det varit personer som haft både självinsikt och självförtroende. De som jag kan tycka presterat sämre som ledare har oftast varit personer med självförtroende, men med avsaknad av självinsikt. Sedan kan jag konstatera att de med lägre grad av självinsikt har oftast saknat förståelse och empati för andra i omgivningen (medarbetare och även ibland kunder). Det är viktigt att bilden av hur chefen upplever sig själv stämmer någorlunda med andras bild av chefen. Alla har vi ”svarta sidor”, men det är bra om personer i ledande ställning själv känner till sina mindre bra sidor eftersom detta kan påverka andra i omgivningen.

Medvetenhet, motivation och självinsikt gör att en ledare kan utvecklas över tid. Att våga fatta beslut, även obekväma sådana ingår i bra ledarskap. Tidigare sa man att chefen ska göra och leva som han lär. Detta stämmer bra även i dag och OBM (Organizational Behavior Management) som jag tidigare skrivit om påtalar vikten av att fokusera på resultat och just vad man gör. Ens attityder, personlighet och fördomar, dvs hur man är har inte lika stor betydelse för resultatet. I praktiken innebär detta att man inte föds till ledare, utan vi människor kan utvecklas till och som ledare. Medarbetare tar efter mer av hur chefen gör och handlar än vad han säger.

De flesta chefer jag träffat genom åren brukar säga att en av deras styrkor är att de är tydliga. Ibland har vi som lyssnat på dessa chefer, uppfattat på olika sätt, vad som varit viktigt och vad chefen verkligen poängterat i sitt tal. Varför? Man hör det man vill höra. När chefen talat om det jag personligen har tyckt varit viktigt, har jag lyssnat mer intensivt, medan andra lyssnat aktivt på andra delar av talet. En tydlig chef sammanfattar de viktigaste punkterna i slutet av sitt tal. Detta gör han/hon med både kropp och röst och gärna även visuellt. Tänk så enkelt det kan vara!

Personligen tror jag mycket på att stötta chefer och ledare genom vad man idag kallar för personligt ledarskap. I det personliga ledarskapet pratar man om helheter i personens liv. Alla är vi unika. Viktigt med både personliga mål och kommunicerade mål för medarbetarna i chefens grupp.

Avslutar detta korta inlägg också med att påtala vikten av att ledaren förstår att ledarskap på olika nivåer kräver olika kompetenser. Likaså att ett framgångsrikt ledarskap i en företagskultur inte med automatik innebär framgång på nästa arbetsplats/företagskultur.