Har senaste tiden jobbat med ett företag som till viss del har lite olika verksamhetsinriktningar och yrkesgrupper anställda. Som de flesta vet så ska ett företag ha sina anställda försäkrade. Att det ska vara FORA-försäkring är inget juridiskt krav, men något som både arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förespråkar och påtalar. Det viktiga är att företaget har försäkringar som är lika bra som FORA eller bättre. Har företaget olika verksamheter så är det huvudprincipen som gäller. Dvs den verksamhet som dominerar är den gren inom kollektivavtalsområdet som företaget ska betala försäkringsavgift för. Detta tillägg varierar en hel del. Allt från 0,1% av lönesumman till 2,95%. Så vad som är den huvudsakliga inriktningen kan vara värt att ta i beaktande.