Sitter och jobbar med en kunds personalbekymmer. Ett företag som inte har egen HR-människa anställd. Många gånger anser jag att vi med HR-kunskaper kan förebygga en hel del frågor som lätt sopas under matten och sedan växer till ett berg. Det kan gälla olika regelsystem i företagen, rutiner och naturligtvis utvecklingsfrågor. Samtidigt har man en blick för att få en effektiv organisation. På så sätt kan företaget undvika sk “kringeleikrokvägar”.

Det svåra när jag får uppdrag där jag märker att något inte stämmer är i vilken utsträckning det ska nämnas till de i ledningen. Att inte säga något känns inte professionellt. Att säga för mycket kan såra och man tappar uppdraget. Blir som oftast den gyllene medelvägen. Rätt eller fel.