Enligt OBM (Organizational Behavior Management så fungerar konsekvenser bättre än kommunikation om man vill förändra människors beteende. Ett väldigt konkret ex är 50-skylten som talar om för dig att max hastighet är just 50 km/tim. Skylten får stå för kommunikation, men leder inte så ofta till någon konsekvens. Däremot skåpet med fartkamera leder oftare till konsekvenser. Jämför detta nästa gång du kör/åker bil. Jag lovar att så gott som ingen passar fartkameran med mer än 55 km/tim, medan många kör i 60-70 km/tim efter en 50-skylt.

Vill du ändå tro på kommunikationens makt så läs gärna länken nedan som jag tycker är vettig.

http://businessinspiration.se/nyheter/