Har senaste tiden utbildat ledare i att hålla medarbetarsamtal med sin personal. Erhållit ett snitt på 4,67, vilket jag är väldigt nöjd med. I utbildningen ingår förberedelser innan samtalet, samtalet och arbetet efter utförda samtal. Utbildar även i hur ledaren bör ge och ta emot feedback, hur han/hon hanterar kritik som framkommer, hur ledaren kan hjälpa till att motivera de som inte är motiverade, samt lite kring människors försvarsmekanismer. Hittade detta klipp angående försvarsmekanismer och några avsnitt är bättre än andra. Det tredje klippet är inget för djurvänner.