Vissa lite äldre teorier stämmer även idag överens med situationer som uppkommer 2013. Tänkte avsluta den avblåsta byggkonflikten med att diskutera det som skett genom att använda Claes Janssens “fyrarummare”.

Vid förra avtalsrörelsen 2010 mellan Sveriges byggindustrier och Byggnads skedde något oväntat och bra. Mats Åkerlind, BI och Torbjörn Johansson, Byggnads kom väldigt bra överens och det hela slutade med en sk roadshow. De åkte runt i landet och presenterade gemensamt det nya avtalet (som onekligen var ett steg framåt mot något modernt och bättre). Själv träffade jag dem vid frukosten på hotell Ferrum i Kiruna. Jag ställde några frågor i samband med att vi åt frukosten. Jag minns att jag reagerade på att de var väldigt samstämmiga i svaren. Redan 2011 hörde Byggnads av sig till Sveriges Byggindustrier och hade lite åsikter om det skrivna och överenskomna som de inte riktigt ville acceptera. Det som då redan hade hänt var att arbetsgivaren befann sig i det nöjda rummet.

Fyrarummaren kan enklast beskrivas på följande sätt: Vid en lyckad förändring  hamnar man initialt i det nöjda rummet. Om förändringen på något sätt hotas, väljer oftast den enskilda människan att förneka hotet (censurrummet). Därefter återvänder personen till det nöjda rummet. Fortsätter sedan hoten att återkomma och fakta påvisas drabbas personen i fråga av förvirring och hamnar därmed i förvirringens rum. Personen står nu inför valet att återgå till nöjda rummet, alternativt att gå in det fjärde rummet som kallas inspirationsrummet. Kommer personen till fjärde rummet har han/hon både kraft och vilja att fortsätta och utveckla det påbörjade förändringsarbetet.

Det som hände mellan 2010 0ch 2013 var enligt min åsikt att Sveriges Byggindustrier hamnade i det nöjda rummet. I stället för att lyssna på motparten och lösa de uppkomna frågorna, valde man att hänvisa till det skrivna i det överenskomna avtalet. När motparten inte fick något gehör för sina trevare byttes även motpartens frontmän ut till de lite mer stridsbenägna. Samförståndets tid var med andra ord över. Förtroende tar tid att bygga upp, medan det går snabbt att rasera. Förhoppningsvis finns några spillror kvar av det tidigare uppbyggda förtroendet, men det stora problemet är att många är utbytta sedan 2010.