Har runnit en del vatten under broarna senaste tiden. Många av mina uppdrag är av arbetsrättslig art och tyvärr kommer jag ofta in väldigt sent och för det mesta har någon skitit i det “blå skåpet” och då försvåras uppdragen. Ofta har det gått så långt att företagen kallats till förhandling och motparten kräver någon form av skadestånd. Ibland går det att reducera dessa skadestånd, ibland inte.

Har även haft ett uppdrag vid ett företag där det blivit aktuellt med uppsägningar av både tjänstemän och yrkesarbetare. I dessa fall ska man varsla Arbetsförmedlingen och även ta hjälp av TSL och Trygghetsrådet vid omställning till nytt arbete för de som får sluta. I detta uppdrag  märkte jag stor skillnad på den administrativa gången hos omställarna. TSL var smidigt och attest skedde elektroniskt. När det gällde Trygghetsrådet så var det att skicka papperskopior på allt möjligt, vilket drog ut på tiden. Sen betvivlar jag inte att båda omställarna gör ett bra jobb med den enskilde.

Har även varit “fackförening” åt en drabbad oorganiserad medarbetare senaste tiden, vilket är nyttigt även för undertecknad, då man ska se saken från andra sidan så att säga.