Bilden ovan visar tre personlighetstyper. Den till vänster är väl att betrakta som normal, den i mitten är den försiktige och den till höger den mer impulsive. DETET det är driften, viljan hos människan. ÖVERJAGET det är vad vi lärt oss i unga år som är förbjudet, farligt och olagligt. När driften krockar med det förbjudna så lär vi oss under uppväxten att balansera vad vi vill gentemot vad vi inte får, det är dessa “krockar” som bildar JAGET.
Det var Freud som talade i dessa termer och sedan har jag kryddat teorin med min egen erfarenhet av arbetet med och kring människor. Arv och miljö påverkar självklart hur vi blir mentalt. Naturligtvis påverkar vissa funktionshinder och sjukdomar också hur vi påverkas av alkohol och droger. Sedan finns det fler “kombinationer” av DETET, JAGET och ÖVERJAGET som leder till olika personlighetstyper och hur vi hanterar svårigheter i livet. Dessa tre typer som jag utgår från är bara exempel.
Nedan visas vad som inträffar när alkohol och flertalet andra droger intas i lite större mängd. Den normala får ökade drifter och starkare vilja, men är fortfarande medveten om vad som är tillåtet och var gränserna går. Den försiktige börjar plötsligt ventilera sina känslor och får ett ökat mod. Den impulsive styrs nu mer av drifter och vilja,  gränsen till vad som är tillåtet suddas ut eller är i värsta fall obefintlig. Nu kan många kriminella och förödande aktiviteter inträffa som misshandel, rattfylleri och andra brott. Det röda strecken på bilden nedan visar hur relationen mellan DETET, JAGET och ÖVERJAGET förändras vid intag av droger.