När jag växte upp minns jag att min far sa till mig att jag skulle söka mig till ett arbete som var stabilt (som överlevde det mesta som skedde i världen) och som helst ej var privatägt. Eftersom jag växte upp i Boden förklarade han att sjukvården och försvaret var exempel på sådana arbetsplatser. Eftersom jag var pojke rekommenderade han Försvarsmakten. Med facit i hand finns det inget sjukhus kvar i Boden och de militära inslagen i staden har minskat markant de senaste 20 åren. Som ni förstår så växte jag upp i ett arbetarhem med de värderingar som rådde då.

Nu 2013 gäller andra saker och värderingar för att locka kompetenta medarbetare. I dag lockas många till företag med bra rykte om exempelvis höga löner och andra förmåner, men även företagets image och värderingar, inte bara de externa, utan även de interna värderingarna har stor betydelse. Hit räknar jag bland annat frihet under ansvar, karriärmöjligheter, policy, målsättningar m m. Vissa geografiska skillnader finns fortfarande 2013. Med det menar jag att det är viss skillnad på om företaget är beläget i ex Kiruna eller i Stockholm. Sen är vi olika som individer så det är inte alltid de saker som jag tog upp som gäller för alla, men ska man generalisera så är det ofta ryktet och den allmänna klangen av företagets namn som lockar bra medarbetare.

Vad gör att företaget får behålla dessa duktiga medarbetare? Här kan jag konstarera att det inte är samma saker som lockar nya medarbetare. Förmåner och löner är vad man i forskningen kallar hygienfaktorer. Det som gör att medarbetarna trivs och mår bra är istället motivationsfaktor som bra kamrater, men framförallt bra ledare. Duktiga medarbetare kräver duktiga ledare. Duktiga ledare har naturligtvis exempelvis utvecklingsplaner för sina anställda. Vidare så är första tiden vid den nya arbetsplatsen (introduktionen) något som sitter i rätt länge. Något som blir allt viktigare är att man ser individen. Med det menar jag att företaget har uttalade möjligheter/regler vid livets olika faser för medarbetarna. Sen ska man aldrig underskatta delaktigheten i olika beslut. Dagens medarbetare vill berätta, föreslå och påverka även i olika policyfrågor, framtagande av värdeord m m.

Avslutningsvis vill jag bara peka på vikten av att man har avgångsintervjuer med anställda som slutar på egen begäran. För det första ska företaget lära sig av orsakerna till att medarbetare slutar, men även i dagens web-brus har det stor betydelse om den enskilda medarbetaren som väljer att sluta är positiv eller inte till företaget. Är medarbetaren upprörd och arg kan det påverka företagets image på ett betydande sätt. Är medarbetaren nöjd och positiv när han slutar bidrar han direkt eller indirekt till att förstärka den positiva imagen. Jag har noterat både ilska och förnöjsamhet när jag googlat på vissa företags namn.