Läste på Byggnads websida att de var nöjda med att “ordning och reda”, dvs huvudentreprenörens ansvar ska skrivas in i avtalet. Lyssnar man på web sändningen från Sveriges Byggindustrier så hänvisas till den kommande arbetsgruppen och det påpekas att det inte är förenligt med svensk lagstiftning och eu-lagstiftningen. Summa summarum är man inte är överens om vad man skrivit på via medlarna. Lär nog bli lite utspel framöver i denna fråga….

Personligen är jag mest besviken på att löneformerna helt fallit ur överenskommelsen. Ska branschen få fason på de allvarliga skadorna som sker, behöver ackorden mönstras ut framöver. Ett lönesystem som bygger på fart/intjäning av tid innebär självklart ett ökat risktagande och en större sannolikhet för olika former av arbetsolyckor.

Länk till websändningen: