INTERVJU OCH ANSÖKAN (uppdaterad version)

Nedanstående bygger på min erfarenhet som personalchef och efter genomläsningar av cirka 2000 formella ansökningar genom åren och kanske 300-400 intervjuer av någorlunda dignitet. Intervjuer kan göras både i grupp och individuellt. I dag har nästan alla större arbetsgivare egna databaser med ansökningar och arbetssökande där man kan registrera sig fortlöpande. Fortfarande annonserar många via platsbanken och andra jobbsajter. Vissa arbetsgivare lämnar ibland över grovsorteringen till olika rekryteringsfirmor.

Gör en egen ”undersökning” om företaget/organisationen du ska söka jobb vid. Läs på hemsidan, fråga bekanta, googla. Var påläst! Med undersökningen i bagaget kan du en del om företaget/organisationen, vilket uppskattas inte minst vid den eventuellt kommande intervjun. Försök ta reda på hur den informella företagskulturen är. Detta gör du inte genom att läsa på företagets-/organisationens hemsida, utan genom att fråga ex någon som redan jobbar där. Det är den informella kulturen som består av normer, värderingar och attityder som avgör om du passar in i kulturen. Däremot ska du inte avslöja att du pratat med någon anställd, utan diskutera det du funnit på hemsidan osv. under intervjun. Googla även på dig själv – det gör personalchefen.

Visa intresse – inte bara genom att skicka ditt CV. Fråga om du kan besöka arbetsplatsen – visa nyfikenhet. Komplettera åtminstone ansökan med ett telefonsamtal. Var positiv! Ring när du känner dig på bra humör.

När det gäller ditt CV och personliga brev så vill jag bara påminna Dig om att skriva så sammanfattande du kan (bra att ha några ess kvar vid intervjun). Detta gäller inte minst på jobb där man kan förvänta sig många sökanden. Våga sticka ut lite. Förklara varför du vill ha jobbet och varför de just ska välja dig. Det är viktigt att den kommande arbetsgivaren känner igen personligheten från ansökan vid en ev intervju. Se till att grammatiken är bra. Använd en e-post adress som inte heter ex Joke12 eller liknande. Skickar du med foto så se till att det är ett proffsfoto och inte något som kompisen tagit med mobilkameran lite hastigt och lustigt.

Att man klär sig så det passar företagskulturen (klädkoden) är också betydelsefullt. Du ska dock inte anpassa dig för mycket, det är viktigt att du ändå kan vara dig själv. Alla har vi olika referensramar.

Försök styra vilken tid på dagen som passar dig med tanke på om du är morgon- eller kvällsmänniska. Det är inte bra att vara trött på en intervju. Fråga vilka som är med vid en ev intervju.

När det gäller referenspersoner så kontakta dem innan och berätta vad det är för jobb du söker. Det har hänt mig några gånger att personer som jag känner valt mig som referensperson för ett visst jobb, men av farten bara låtit mig stå kvar inför ett annat jobb (kanske ett år senare) och när jag blivit uppringd så har det inte blivit så bra, eftersom jag inte själv varit förberedd.

NU ÄR DET DAGS

Besök adressen för företaget innan intervjudagen så du vet var du ska parkera och var du går in.

Var i god tid till intervjun. Glöm inte att den börjar redan när du stiger in genom dörren. Slå av mobilen.

Ofta använder intervjuarna någon form av mall (åtminstone om det är mer än en intervjuare). Inte ovanligt med chefen i fråga och en personalchef eller liknande. Ibland kan fackets representant också vara med, men det är lite ovanligt.

Var beredd på väldigt öppna frågor. Ex berätta om dig själv osv. Försök inte lära dig något utantill, men försök få med minst fem starka skäl till att de just ska välja dig. En fråga som nästan alltid dyker upp är lönefrågor som ex; vad har du för lön nu? Vad har du för lönekrav? Mitt tips är att lägga sig något högt, men inte orimligt högt. Vill man verkligen ha någon anställd så hänger det sällan på ett för högt lönekrav. Balansera din yrkeserfarenhet med din personlighet. Generellt behöver män berätta mer om sin privata sfär och kvinnor mer om sitt yrkesliv. Kroppsspråket är viktigt och framförallt i början av intervjun. Fokusera inte för mycket på detta, men var medveten om detta.

Sen är det inte ovanligt att man frågar varför någon slutade vid företag X eller varför man väljer att ”gå vidare”. På dessa frågor är det viktigt att du väljer att gå TILL det nya företaget inte FRÅN det gamla. Är det så att det varit en arbetsbristsituation så ska du berätta det, men berätta även att du nu känner dig laddad för det nya jobbet. Var inte bitter! Berätta att du ”gillat läget”.

Oftast berättar intervjuaren/intervjuarna om vad som händer sen med uppföljning, referenstagning, kompletterande intervju, meddelanden om vem som fått jobbet. Görs inte detta så fråga när du kan väntas få besked och man muntligen meddelar detta. Ibland kan man även få en återkoppling om varför man inte fick jobbet.

Avsluta med att visa ett stort intresse för jobbet och glöm inte att intervjun slutar när du lämnar företaget – inte när den formella intervjun slutar.

EFTER INERVJUN

BLI INTE LEDSEN OCH UPPGIVEN OM DU INTE KOMMER TILL INTERVJU ELLER OM DU INTE GÅR VIDARE EFTER INTERVJUN. DETTA HÄNDER DE FLESTA.

Söker 50 personer jobbet, vilket inte på något sätt är ovanligt, så är det kanske 3-5 pers som går vidare till intervju.

Ta lärdom av förra intervjun! Vad gjorde du bra resp mindre bra? Sen har vi människor ofta en förmåga att kritisera oss själva alldeles för mycket. För att få in lite mental träning så ska du tänka på två-tre saker som du gjorde bra under intervjun. Det som inte var bra och som du inte var nöjd med ska du se som något att förbättra till nästa intervju, men först fokus på sakerna som du gjorde bra!