På alla arbetsplatser kan det ibland “köra ihop sig”. När jag kommer till en sådan arbetsplats gäller det att ge hopp och tilltro till samtliga inblandade. Att försöka beskriva arbetssättet lösningsfocus med några få rader är inte det lättaste, men ungefär så hår brukar det gå till.

Chefen är den som nio gånger av tio ber om hjälp och stöd att lösa det uppkomna. Han/hon och jag försöker finna ett mål för företaget/gruppen som gynnar företaget i stort, men även medarbetarna. När det blir dags att träffa medarbetarna så gör jag det oftast utan medverkande chef. Jag ber sedan medarbetarna beskriva vad som är problemet. När vi sedan är överens om “var skon klämmer” så nöjer jag med mig med detta. Max 10% av totala tiden jag tillbringar vid företaget går åt till probleminventeringen. Resterande 90% ägnas åt att nå det av chefen uppsatta målet. Går det hela lite trögt så brukar jag nyttja lite pedagogiska redskap, men för det mesta brukar den muntliga kommunikationen fungera bra.

När det uppsatta målet presenteras så deltar chefen tillsammans med medarbetarna. Han/hon får även argumentera för målet. Jag är alltid noga med att se till att samtliga medarbetare är med och godtar det övergripande målet. För att försäkra mig om hur var och en ser på målet så frågar jag helt enkelt var och en i tur och ordning. detta får ta den tid det behöver. Eventuella avvikelser och andra idéer noteras och tas med i det fortsatta arbetet. Ibland händer det även att någon av medarbetarna inte accepterar målet överhuvudtaget. I så fall har vi att lösa ett individproblem. Kanske är det bäst att medarbetaren finner annat arbete eller annan uppgift? Inte så vanligt att detta inträffar, men ibland så.

För att det uppsatta målet inte ska bli en utopi så gäller det att hitta de olika stegen som leder i rätt riktning. Att detta blir bra hänger i mångt och mycket på första steget mot målet. Är första steget någorlunda konkret och samtliga ser fördelar med det så blir resterande steg lättare att genomföra. Oftast brukar det bli mellan sju till tio steg innan vi känner att det uppsatta målet finns inom räckhåll. Själv brukar jag minska mitt deltagande i takt med att chef och medarbetare fortsätter arbetet mot uppsatta målet. Faller det hela väl ut så brukar det uppsatta målet vara något ändrat när gruppen jobbat med lösningsfocus. Själv brukar jag se det som ett kvitto på att gemenskap, samverkan och strävan mot nya mål fungerar.