Monthly Archives: January 2020

Nytt år och nya insatser

I slutet av förra året erhöll jag en del lite annorlunda uppdrag jämfört med rutinjobben. Bl a ett utländskt bolag som ville ha ett kollektivavtal med sin svenska filial. Det var engelska som gällde och det gick faktiskt riktigt snabbt att komma in i den språkliga matchen. Det andra uppdraget var en företagsövergång inkråm där… Läs mer