Monthly Archives: August 2017

Berget

Berget ja. Har under många år försökt klättra upp på någon topp med bra utsikt för att göra en utvärdering hur året varit och vilka mål som är tänkbara under resterande del av året och de närmaste åren. Första gången jag klättrade upp var nog när jag var 25 år och min mor nyligt avlidit…. Läs mer