Monthly Archives: April 2017

En av orsakerna varför vissa inte “tål” alkohol och droger

Bilden ovan visar tre personlighetstyper. Den till vänster är väl att betrakta som normal, den i mitten är den försiktige och den till höger den mer impulsive. DETET det är driften, viljan hos människan. ÖVERJAGET det är vad vi lärt oss i unga år som är förbjudet, farligt och olagligt. När driften krockar med det förbjudna… Läs mer