Monthly Archives: October 2015

Utvecklande ledarskap

Inger min fru, läser just nu en kurs på LTU inom ämnet ledarskap. Hon skulle skriva om motivation och utvecklande ledarskap. Jag fick frågan vad som är viktiga ingredienser när det gäller bra och utvecklande ledarskap. Det är alltid bra med enkla och tydliga frågor, vilket gör att svaret bör vara lika enkelt och tydligt. Påminner… Läs mer