Monthly Archives: March 2015

Handling eller ord? Kommunikation eller konsekvens?

Enligt OBM (Organizational Behavior Management så fungerar konsekvenser bättre än kommunikation om man vill förändra människors beteende. Ett väldigt konkret ex är 50-skylten som talar om för dig att max hastighet är just 50 km/tim. Skylten får stå för kommunikation, men leder inte så ofta till någon konsekvens. Däremot skåpet med fartkamera leder oftare till… Läs mer