Monthly Archives: November 2014

Huvudprincipen

Har senaste tiden jobbat med ett företag som till viss del har lite olika verksamhetsinriktningar och yrkesgrupper anställda. Som de flesta vet så ska ett företag ha sina anställda försäkrade. Att det ska vara FORA-försäkring är inget juridiskt krav, men något som både arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förespråkar och påtalar. Det viktiga är att företaget har… Läs mer