Monthly Archives: August 2014

Ledarskapsutbildningar och utbildningar i medarbetaresamtal

Behöver ditt företag/organisation utbildning i ledarskap? Eller kanske känner du själv att du skulle behöva gå en utbildning? Jag håller på för fullt med att planera in utbildningar för arbetsledare och utbildningar i medarbetarsamtal för chefer. Vecka 47,48 och 49 är redan inbokade veckor, men övriga veckor är i dagsläget tillgängliga. Det jag erbjuder är en… Läs mer