Monthly Archives: December 2013

Försvarsmekanismer

Har senaste tiden utbildat ledare i att hålla medarbetarsamtal med sin personal. Erhållit ett snitt på 4,67, vilket jag är väldigt nöjd med. I utbildningen ingår förberedelser innan samtalet, samtalet och arbetet efter utförda samtal. Utbildar även i hur ledaren bör ge och ta emot feedback, hur han/hon hanterar kritik som framkommer, hur ledaren kan hjälpa till att motivera de som inte är motiverade,… Läs mer