Monthly Archives: October 2013

Att tänka på när man ska söka jobb

 INTERVJU OCH ANSÖKAN (uppdaterad version) Nedanstående bygger på min erfarenhet som personalchef och efter genomläsningar av cirka 2000 formella ansökningar genom åren och kanske 300-400 intervjuer av någorlunda dignitet. Intervjuer kan göras både i grupp och individuellt. I dag har nästan alla större arbetsgivare egna databaser med ansökningar och arbetssökande där man kan registrera sig fortlöpande. Fortfarande annonserar… Läs mer