Monthly Archives: September 2013

Medarbetarsamtal – kärt barn har många namn

Har den senaste tiden även tagit fram en utbildning riktad till den som ska hålla medarbetar-/utvecklingssamtal. Utbildningen är på en dag och bedrivs antingen som traditionell utbildning eller med Action Learning koncept. Den sistnämnda pedagogiken passar bäst för de som behöver förnya och uppdatera sin kunskap. Även exempelmaterial som välkomstbrev, frågemall, utvecklingsplan ingår i utbildningen. Är det… Läs mer