Monthly Archives: August 2013

Få engagerade kursdeltagare

Action Learning som pedagogik i en ledarskapsutbildning fungerar mycket bra. I korthet innebär det att deltagarna, var och en, tar upp faktiska/verkliga händelser och redogör för dem. Både vad som hände vid ett visst tillfälle, men även vad resultatet blev. Därefter ger övriga deltagare sin syn på lösningen och även alternativa lösningar. Som kursledare summerar jag… Läs mer