Monthly Archives: February 2013

Konsten att lyckas med resultatlöner

Att införa olika resultatlöneformer är inte så svårt, men att lyckas bibehålla löneformen över fler avtalsperioder är svårare. Varför? Här tror jag den allmänna medmänskliga empatin och förmågan att lyssna är två av nycklarna. Mitt exempel är hämtat från byggbranschen, men är säkert även i andra branscher. När man inför resultatlön som löneform är det minst fyra intressenter/parter som… Läs mer

Kan man leda andra om man inte kan leda sig själv?

Många är vi som haft ledare/chefer som uppvisat både bra och mindre bra ledarskap. Ska jag personligen lyfta fram de jag tycker varit bra ledare, har det varit personer som haft både självinsikt och självförtroende. De som jag kan tycka presterat sämre som ledare har oftast varit personer med självförtroende, men med avsaknad av självinsikt. Sedan kan… Läs mer