Monthly Archives: December 2012

Varför har man kvar ackorden i byggbranschen?

I början av förra seklet fyllde ackorden sin tänkta funktion. Oftast var ackorden individuella. Det innebar att den som exempelvis var snabbare på att utföra ett moment hade mer betalt än den som inte var lika snabb. Vid den här tiden var även momenten få för dåtidens medarbetare. Att momenten var få innebar också att medarbetaren… Läs mer