HR-frågor är viktiga för företag och dess medarbetare. Med detta som grundpelare antar HR Nord sina uppdrag.


HR-/personalchef

Erfaren HR-/personalchef under kortare eller längre tid eller för vissa riktade uppdrag.

Riktade HR-tjänster

Har du ett mindre eller medelstort företag och är intresserad av riktade HR-tjänster?

Handledning

Behöver din HR-funktion stärkas genom handledning eller mentorskap?

Kompetensutveckling

Behöver ditt företag eller organisation någon form av kompetensutvecklande insats?


Senaste Nytt

Nytt år och nya insatser

av bertil

I slutet av förra året erhöll jag en del lite annorlunda uppdrag jämfört med rutinjobben. Bl a ett utländskt bolag som ville ha ett kollektivavtal med sin svenska filial. Det var engelska som gällde och det gick faktiskt riktigt snabbt att komma in i den språkliga matchen. Det andra uppdraget var en företagsövergång inkråm där… Läs mer